Het webbased digitale logboek van LogWise

“Dé oplossing voor een efficiënte bedrijfsvoering en up-to-date inzicht in de status van de brandveiligheid van uw gebouw. Met LogWise bent u verzekerd van naleving op regelgeving en een goede beheersing van de (brand)veiligheid.”

Bent u eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw? Dan heeft u een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van mens & omgeving.

Hoe gaat u voldoen aan uw zorgplicht?
Conform de huidige wet- en regelgeving bent u gehouden aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en voorschriften met betrekking tot milieu- en Arbowetgeving. Specifiek voor het juist functioneren van (brandbeveiligings)installaties is in het Bouwbesluit 2012 een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat een dergelijke installatie altijd volgens de opgenomen voorschriften moet functioneren en dat beheer, onderhoud en controle adequaat worden uitgevoerd. Met een digitaal logboek kunt u deze zorgplicht op eenvoudige wijze aantonen.

Een zorg minder: het webbased digitale logboek
LogWise biedt haar klanten een webbased digitaal logboek, een gebruiksvriendelijke, uitstekend beheersbare en betrouwbare oplossing waarmee zij voldoen aan de genoemde aantoon- en zorgplicht.

Het digitale logboek biedt:

  • Een goede dossiervorming van alle noodzakelijke documenten met betrekking tot regelgeving en certificaten
  • Een real time en chronologisch overzicht van alle activiteiten die hebben plaatsgevonden
  • Een overzichtelijke weergave van alle informatie door het gebruik van tabbladen
  • Standaard rapportages, te gebruiken bij controles, onderhoud en beheer
  • Toezicht op uitgevoerde (onderhouds)activiteiten en toetsing hiervan t.a.v. contracten en gemaakte afspraken

Neem voor meer informatie contact op met LogWise via mail of via +31 (0)35 6926031.