De voordelen van een digitaal logboek

  • Kosten- en tijdbesparend en minder arbeidsintensief, installateurs en onderhoudspartijen werken direct in het systeem
  • Milieuvriendelijk, het mailen en printen van documenten is verleden tijd
  • Ook bij omvangrijke vastgoedportefeuilles een up to date totaaloverzicht per gebouw
  • Gebruiksvriendelijk
  • Bevoegde instanties (brandweer/verzekeringsmaatschappijen kunnen via een koppeling toegang krijgen tot het digitale logboek
  • 24/7 inzicht in wat er is gedaan, door wie en wanneer
  • Agenderingssysteem voor beheer en onderhoud
  • Snel en op tijd op de hoogte van wijzigingen in regelgeving
  • Toetsing of gemaakte afspraken t.a.v. onderhoudscontracten correct en daadwerkelijk worden nageleefd en uitgevoerd

Extra toepassingen digitaal logboek
Een extra toepassing is het opnemen van gegevens over gebouw gebonden installaties zoals luchtbehandelingsinstallaties, stookruimten of bliksemafleiding. Maar ook richtlijnen en regels over hoe om te gaan met hygiëne en gezondheid waaronder legionellapreventie.

LogWise werkt onafhankelijk, u bent altijd vrij in uw keuze van partners zoals installateurs, onderhoudspartijen, adviseurs en aannemers.

Neem voor meer informatie contact op met LogWise via mail of via +31 (0)35 6926031.