Het systeem van LogWise is “het” digitale logboek voor alles met betrekking tot het Bouwbesluit 2012, de Arbowet, de eisen rondom milieu en informatie over gebouw gebonden installaties, hygiëne en gezondheid. Het zorgt voor een efficiënte en uniforme werkwijze, is tijdbesparend en zeer gebruiksvriendelijk. Het digitale logboek heeft een usability vergelijkbaar met Dropbox.