Inrichting van het digitale logboek
Het digitale logboek heeft een duidelijke mappenstructuur per gebouw (met tabbladen) die door de organisatie zelf, eenvoudig, op maat wordt aangemaakt of aangepast. Achter elk tabblad wordt de bijbehorende informatie overzichtelijk ingevoerd en opgeslagen. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop. Mappen kunnen toegevoegd worden door middel van een aanvink systeem. Voordeel is dat een logboek enkel die mappen bevat die relevant zijn voor het betreffende gebouw.

Standaard mappen
De basis van het digitale logboek bestaat uit een aantal  standaard mappen, zoals:

  • Brandveiligheid / Brand- en rookwerende scheidingen / Brandmeldinstallatie
  • Vluchtrouteaanduidingen / Noodverlichtingsinstallaties / Rookbeheersingssystemen / Brandhaspel en pompinstallatie
  • Communicatiesysteem hulpverleningsdiensten
  • Aanvullende behandeling constructieonderdelen bouwwerken (Bouwbesluit 2012)
  • Ontruimingsalarminstallaties en ontruimingsplan

Up to date en overzichtelijk
Het dashboard is de cockpit van het digitale logboek. Hier staan altijd de laatst gewijzigde documenten, alarmen, meldingen, nieuw toegevoegde en bijgewerkte documenten en het laatste nieuws vanuit LogWise met betrekking tot regelgeving. De gebruiker ziet enkel die informatie die relevant is voor de mappen waartoe hij toegang heeft.

Beveiliging en autorisatieSSL
De data binnen het digitale logboek is beveiligd op basis van SSL. Daarnaast vindt voor data opslag encryptie plaats. Door een 24/7 monitoring van alle systemen zijn wij in staat snel en adequaat te reageren bij eventuele uitval of calamiteiten. De systemen van LogWise zijn gehuisvest in Nederland bij bedrijven die vallen onder de Nederlandse wetgeving.

Toegang tot data
De toegang tot data is geregeld via een koppeling van tussen bevoegdheden en functie/ werkzaamheden. Inloggegevens bestaan uit een uniek e-mail adres (tevens username) in combinatie met een wachtwoord. Hiermee heeft de betreffende persoon enkel toegang tot de mappen die voor hem of haar relevant zijn. Autorisatie en bevoegdheden worden gekoppeld op basis van standaard gedefinieerde type gebruikers.

Eén licentie per klant
Eenvoud, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarom heeft LogWise gekozen voor één licentie per klant. Deze licentie is opgebouwd uit één of meerdere gebouwen. Daarbinnen heeft elk gebouw haar eigen digitale logboek met bijbehorende mappenstructuur. Een licentie per klant betekent ook een compleet en up to date overzicht van alle gebouwen.

Neem voor meer informatie contact op met LogWise via mail of via +31 (0)35 6926031.