Wet en regelgeving tool
Aan brandveiligheid worden heel specifieke en strikte eisen gesteld, niet alleen vanuit de wetgever, maar ook vanuit verzekeringsmaatschappijen. Op de hoogte blijven van alle wettelijke eisen en veranderingen is haast onmogelijk, maar het niet voldoen aan deze eisen heeft verstrekkende gevolgen. LogWise heeft een tool ontwikkeld die de regelgeving met betrekking tot brandveiligheid, Arbo en milieu koppelt aan het digitale logboek. Zo bent u altijd op de hoogte!